Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Γραμμενοχωρίων Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος» αναδόχου «Γενική Κατασκευαστική ΑΤΕΒΕ»

Αρ. Απόφασης
245/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκροτεί την επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Γραμμενοχωρίων Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος» αναδόχου «Γενική Κατασκευαστική ΑΤΕΒΕ», ορίζοντας:

α) Τακτικά μέλη

1. Μάστακα Θωμά, Δημοτικό Σύμβουλο.

2. Κυριακίδου Σοφία, υπάλληλο του Δήμου, του κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ως Πρόεδρο της Επιτροπής.

3. Νασούλη Ανδρομάχη, υπάλληλο του Δήμου, του κλάδου ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών.   

β) Αναπληρωματικά μέλη

1. Γρίβα Περικλή, Δημοτικό Σύμβουλο.

2. Λύτη Μαρία Έλενα, υπάλληλο του Δήμου, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών Έργων Υποδομής.

3. Στάθη Σταύρο, υπάλληλο του Δήμου, του κλάδου ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών.

του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

Αναρτήθηκε στις 09 Οκτώβριος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα