Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Ρύθμιση βοσκής έτους 2015 και εφεξής

Αρ. Απόφασης
276/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τις καταστάσεις βοσκής που καταρτίστηκαν ανά κοινότητα με βάση τις δηλώσεις των δημοτών κτηνοτρόφων, όπου αναφέρεται ο αριθμός των μεγάλων και μικρών ζώων που επιθυμούν να εισάγουν τους δημοτικούς βοσκήσιμους τόπους κατά την κτηνοτροφική περίοδο έτους 2015 και εφεξής, καθώς και για τους ετεροδημότες ποιμένες που πρόκειται να προσλάβουν και τον αριθμό των ζώων
τους.

Αναρτήθηκε στις 03 Δεκέμβριος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα