Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δημοτικού Συμβουλίου

Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτώνται και στη σελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στη σελίδα του ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ.

Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων 4ου τριμήνου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018 Αρ. Απόφασης
44/2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων 4ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, η οποία έχει συνταχθεί και κατατεθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Αναρτήθηκε στις 18 Μάρτιος 2019 Περισσότερα »
Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων 2ου τριμήνου 2017 της Οικονομικής Επιτροπής για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2017 Αρ. Απόφασης
215/2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων 2ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, η οποία έχει συνταχθεί και κατατεθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την υπ’ αριθ. 246/2017 Απόφασή της και έχει εγγραφεί στο εισηγητικό σκέλος της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την εισήγηση της κας Προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου με το υπ’ 10222/11-7-2017 έγγραφό της και την πρότασή της για αναμόρφωση των εσόδων και των εξόδων του προϋπολογισμού 2017, επανελέγχοντας...

Αναρτήθηκε στις 10 Αύγουστος 2017 Περισσότερα »
Έναρξη διαδικασίας κύρωσης υφιστάμενου δρόμου εντός ορίου οικισμού Άνω Λαψίστας Δήμου Ζίτσας Αρ. Απόφασης
286/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας κύρωσης κοινοχρήστου χώρου, για το δρόμο εντός των ορίων του οικισμού Άνω Λαψίστας που απεικονίζεται με τα στοιχεία Δ1-Δ2-Δ3-Δ4-Δ5-Δ6-Δ7-Δ8-Δ9-Δ10-Δ11-Δ12-Δ13-Δ14-Δ15-Δ16-Δ1 στο από το μήνα Ιούνιο 2015 τοπογραφικό διάγραμμα κλ. 1:500 που συντάχθηκε με ευθύνη του Τοπογράφου Μηχανικού κ. Καλογήρου Ευαγγ. Δημητρίου.

Αναρτήθηκε στις 22 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων 2ου τριμήνου 2015 της Οικονομικής Επιτροπής για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2015 Αρ. Απόφασης
305/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων 2ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015, η οποία έχει συνταχθεί και κατατεθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την υπ’ αριθ. 221/2015 Απόφασή της και έχει εγγραφεί στο εισηγητικό σκέλος της παρούσας απόφασης.Επίσης εγκρίνει τις παρατηρήσεις που διατύπωσε η Οικονομική Επιτροπή, οι οποίες επίσης έχουν εγγραφεί στο εισηγητικό σκέλος της παρούσας απόφασης, σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού, και μείωση των εσόδων και αντιστοίχως των δαπανών ...

Αναρτήθηκε στις 03 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Ρύθμιση βοσκής έτους 2015 και εφεξής Αρ. Απόφασης
276/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τις καταστάσεις βοσκής που καταρτίστηκαν ανά κοινότητα με βάση τις δηλώσεις των δημοτών κτηνοτρόφων, όπου αναφέρεται ο αριθμός των μεγάλων και μικρών ζώων που επιθυμούν να εισάγουν τους δημοτικούς βοσκήσιμους τόπους κατά την κτηνοτροφική περίοδο έτους 2015 και εφεξής, καθώς και για τους ετεροδημότες ποιμένες που πρόκειται να προσλάβουν και τον αριθμό των ζώωντους.

Αναρτήθηκε στις 03 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Γραμμενοχωρίων Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος» αναδόχου «Γενική Κατασκευαστική ΑΤΕΒΕ» Αρ. Απόφασης
245/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκροτεί την επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Γραμμενοχωρίων Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος» αναδόχου «Γενική Κατασκευαστική ΑΤΕΒΕ», ορίζοντας: α) Τακτικά μέλη 1. Μάστακα Θωμά, Δημοτικό Σύμβουλο. 2. Κυριακίδου Σοφία, υπάλληλο του Δήμου, του κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ως Πρόεδρο της Επιτροπής. 3. Νασούλη Ανδρομάχη, υπάλληλο του Δήμου, του κλάδου ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών.    β) Αναπληρωματικά μέλη 1. Γρίβα Περικλή, Δημοτικό Σύμβουλο. 2. Λύτη Μαρία Έλεν...

Αναρτήθηκε στις 09 Οκτώβριος 2015 Περισσότερα »
Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αξιοποίηση νέας εφεδρικής υδρογεώτρησης (Γ4) Δ.Κ. Ελεούσας» αναδόχου «Βλάχας Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» Αρ. Απόφασης
244/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκροτεί την επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αξιοποίηση νέας εφεδρικής υδρογεώτρησης (Γ4) Δ.Κ. Ελεούσας», αναδόχου «Βλάχας Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.».  ορίζοντας: α) Τακτικά μέλη 1. Ράρρα Φώτιο, Δημοτικό Σύμβουλο. 2. Κυριακίδου-Νεραντζά Σοφία, υπάλληλο του Δήμου, του κλάδου ΠΕ Αγρ. & Τοπογράφων Μηχανικών, ως Πρόεδρο της Επιτροπής. 3. Καλογιάννη Αικατερίνη, υπάλληλο του Δήμου, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών Έργων Υποδομής.      β) Αναπληρωματικά μέλη 1. Λιάκο Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο. 2. Λύτη Μαρία-Έλενα, υπ...

Αναρτήθηκε στις 09 Οκτώβριος 2015 Περισσότερα »
Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού ομβρίων υδάτων στο γήπεδο Δ.Κ. Ελεούσας» αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Λιάτσου Ελευθερίου Αρ. Απόφασης
243/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκροτεί την επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού όμβριων υδάτων στο γήπεδο Δ.Κ. Ελεούσας», το οποίο εκτέλεσε ο ανάδοχος Ε.Δ.Ε. κ. Λιάτσος Ελευθέριος, ορίζοντας: α) Τακτικά μέλη 1. Σφήκα Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο. 2. Ελένη Χρήστο, υπάλληλο του Δήμου, του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ως Πρόεδρο της Επιτροπής. 3. Καρατζά Ιωάννη, υπάλληλο του Δήμου, του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.      β) Αναπληρωματικά μέλη 1. Βότσικα Αλκιβιάδη, Δημοτικό Σύμβουλο. 2. Κυριακίδου Νεραντζά Σοφία,...

Αναρτήθηκε στις 09 Οκτώβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση - Τσιμεντόστρωση δρόμων του Δήμου», αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Μάρκου Δημητρίου Αρ. Απόφασης
242/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση - Τσιμεντόστρωση δρόμων του Δήμου», αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Μάρκου Δημητρίου.

Αναρτήθηκε στις 09 Οκτώβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποχετευτικό ομβρίων ποδοσφαιρικού γηπέδου Δ.Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Γεωλδάση Παναγιώτη Αρ. Απόφασης
241/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποχετευτικό ομβρίων ποδοσφαιρικού γηπέδου Δ.Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτέλεσε ο  Ε.Δ.Ε. κ. Παναγιώτης Γεωλδάσης.

Αναρτήθηκε στις 09 Οκτώβριος 2015 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

-1,12° Υγρασία: 40% Άνεμος: 4,12 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα