Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δημοτικού Συμβουλίου

Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτώνται και στη σελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στη σελίδα του ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ.

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση οδών στην Τ.Κ. Λιθίνου», αναδόχου Ε.Δ.Ε. κας Ντομουχτσή Αναστασίας Αρ. Απόφασης
240/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση οδών στην Τ.Κ. Λιθίνου», το οποίο εκτέλεσε η Ε.Δ.Ε. κα. Αναστασία Ντομουχτσή.

Αναρτήθηκε στις 09 Οκτώβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Δ. Μεταμόρφωσης», αναδόχου «Κ/Ξ Π. Παπαδημητρίου-Γ. Μίνης» Αρ. Απόφασης
239/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Δ. Μεταμόρφωσης», το οποίο εκτέλεσε η Κ/Ξ Π.Παπαδημητρίου-Γ.Μίνης.

Αναρτήθηκε στις 09 Οκτώβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Δ. Ασφάκας», αναδόχου «Κ/Ξ Γ. ΝΤΑΦΛΗΣ-Α.ΚΑΤΗΣ» Αρ. Απόφασης
238/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Δ. Ασφάκας», το οποίο εκτέλεσε η Κ/Ξ Γ. Ντάφλης – Αθ. Κατής. Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γαρδίκου Βασιλείου ο οποίος καταψήφισε το συγκεκριμένο πρωτόκολλο κατά το σκέλος που αφορά την ποιοτική παραλαβή του έργου.

Αναρτήθηκε στις 09 Οκτώβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Χίνκας», αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Γκούτση Αχιλλέα Αρ. Απόφασης
237/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντoστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Χίνκας», το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε. κ. Αχιλλέας Γκούτσης».

Αναρτήθηκε στις 09 Οκτώβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κρασπέδων στην Τ.Κ. Πολυλόφου και αντικατάσταση στέγης Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Βαγενιτίου του Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Ε.Δ.Ε. κας Ντομουχτσή Αναστασίας Αρ. Απόφασης
236/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κρασπέδων στην Τ.Κ. Πολυλόφου και αντικατάσταση στέγης Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Βαγενιτίου του Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Ε.Δ.Ε. κας Ντομουχτσή Αναστασίας. 

Αναρτήθηκε στις 09 Οκτώβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Ζίτσας», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» Αρ. Απόφασης
235/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο: α) Δεν εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών Δημοτικών ενοτήτων Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτέλεσε η «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», καθώς η αρμόδια επιτροπή παραλαβής έχει διαπιστώσει κακοτεχνίες κατά την εκτέλεση του έργου, στην Τ.Κ. Βουτσαρά και στην Τ.Κ. Σουλόπουλου.  β) Δίνει εντολή στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προκειμένου να προβεί άμεσα στις ενέργειες που απαιτούνται για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του ανωτέρω έργου, στις συγκεκριμένες Τοπικές Κοινότητες...

Αναρτήθηκε στις 09 Οκτώβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τροποποίηση της μελέτης του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Ελεούσας», αναδόχου «Κ/Ξ ΒΛΑΧΑΣ Π-Σ Α.Τ.Ε.-ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» Αρ. Απόφασης
234/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ καθώς και την τροποποίηση της μελέτης του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Ελεούσας» Δήμου Ζίτσας, το οποίο εκτελεί η «Κ/Ξ ΒΛΑΧΑΣ Π-Σ ΑΤΕ – ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ»

Αναρτήθηκε στις 09 Οκτώβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Τσομπίκου Γ. Δημητρίου Αρ. Απόφασης
233/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Τσομπίκου Γ. Δημητρίου.

Αναρτήθηκε στις 09 Οκτώβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Τσομπίκου Γ. Δημητρίου Αρ. Απόφασης
232/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ζίτσας»,  το οποίο εκτελεί ο ανάδοχος Τσομπίκος Γ. Δημήτριος, μέχρι 30/10/2015.

Αναρτήθηκε στις 09 Οκτώβριος 2015 Περισσότερα »
Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 24 (λόγω αλλαγής χρήσης) της επέκτασης του οικισμού Τ.Κ. Μεταμόρφωσης της Δ.Ε. Εκάλης του Δήμου Ζίτσας Αρ. Απόφασης
231/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 24 (λόγω αλλαγής χρήσης) της επέκτασης του οικισμού Τ.Κ. Μεταμόρφωσης της Δ.Ε. Εκάλης του Δήμου Ζίτσας (Ν. Οικισμός “Καρυές” (Ιωαννίνων) Επέκταση Συν/σμού – Διανομή 1993), από χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων (σύμφωνα με το ΦΕΚ 77/5.3.2007), σε χώρο εκπαίδευσης

Αναρτήθηκε στις 09 Οκτώβριος 2015 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

-2,02° Υγρασία: 39% Άνεμος: 2,06 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα