Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δημοτικού Συμβουλίου

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 121/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Σύναψη σύμβασης του Δήμου Ζίτσας με το αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων για επιδότηση του εισιτηρίου αστικών συγκοινωνιών» Αρ. Απόφασης
199/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε: α) Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 121/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Σύναψη σύμβασης του Δήμου Ζίτσας με το αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων για επιδότηση του εισιτηρίου αστικών συγκοινωνιών» σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου, η οποία έχει εγγραφεί στο εισηγητικό σκέλος της παρούσας. β) Την σύναψη και υπογραφή νέας σύμβασης με το Αστικό ΚΤΕΛ Ν. Ιωαννίνων για επιδότηση της τιμής του εισιτηρίου των παραπάνω γραμμών, η οποία θα έχει ισχύ για ένα (1) έτος με ημερομηνία λήξης την 31-12-2015...

Αναρτήθηκε στις 13 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 94/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα «Σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ζίτσας και της Αναπτυξιακής εταιρείας “ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.” για την ανάπτυξη και προβολή του τουριστικού προϊόντος της Π.Ε. Ιωαννίνων Αρ. Απόφασης
198/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο τροποποιεί την υπ’ αριθ. 94/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα «Σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ζίτσας και της Αναπτυξιακής εταιρείας “ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.” για την ανάπτυξη και προβολή του τουριστικού προϊόντος της Π.Ε. Ιωαννίνων, απαλείφοντας από αυτή το τμήμα «3….. ώστε στη συνέχεια να υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της προαναφερόμενης γερμανικής εταιρείας», καθώς αυτό έχει εγγραφεί εκ παραδρομής. Ύστερα από την τροποποίηση αυτή, η ανωτέρω Απόφαση έχει ως εξής: «1.Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό, οικ. έτους 2015, σ...

Αναρτήθηκε στις 13 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 409/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Συγκρότηση Επιτροπής Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α για την παραλαβή καυσίμων έτους 2015.” Αρ. Απόφασης
197/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 409/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Συγκρότηση Επιτροπής Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α για την παραλαβή καυσίμων έτους 2015” κατά το σκέλος που αφορά την αντικατάσταση της υπαλλήλου κας Κέγκου Φρειδερίκης με την υπάλληλο του Δήμου κα. Σταύρου Αγγελική στην Επιτροπή Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α για την παραλαβή των υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης – πετρελαίου κίνησης - αμόλυβδης βενζίνης), λιπαντικών και αντιψυκτικών, για τις ανάγκες του Δήμου κατά το έτος 2015. Κατά τα λοιπά ισχύει η παραπάνω Από...

Αναρτήθηκε στις 13 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 408/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2015, για τις οποίες ο προμηθευτής θα αναδειχθεί ύστερα από την διενέργεια σχετικού διαγωνισμού” Αρ. Απόφασης
196/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 408/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2015, για τις οποίες ο προμηθευτής θα αναδειχθεί ύστερα από την διενέργεια σχετικού διαγωνισμού” κατά το σκέλος: α) που αφορά την αντικατάσταση της υπαλλήλου κας Κέγκου Φρειδερίκης με την υπάλληλο του Δήμου κα. Γεωργαλή Ευγενία στην επιτροπή παραλαβής προμήθειας υδρομέτρων, υλικών συντήρησης δικτύου ύδρευσης, υδραυλικών υλικών συντήρησης δικτύου ύδρευσης, υδραυλικών υλικών συντ...

Αναρτήθηκε στις 13 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 407/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας προμηθειών του ΕΚΠΟΤΑ, (αξιολόγησης προσφορών και απευθείας ανάθεσης) και επιτροπών παραλαβής των ανωτέρω προμηθειών” Αρ. Απόφασης
195/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 407/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας προμηθειών του ΕΚΠΟΤΑ, (αξιολόγησης  προσφορών και απευθείας ανάθεσης) και επιτροπών παραλαβής των ανωτέρω προμηθειών” κατά το σκέλος που αφορά την αντικατάσταση της υπαλλήλου κας Κέγκου Φρειδερίκης, με την υπάλληλο που προέκυψε ύστερα από την  διενέργεια της προβλεπόμενης κλήρωσης κα Γκουγιάννου Βασιλική και κατά το σκέλος που αφορά την αντικατάσταση της υπαλλήλου κας Μπληγιάννου Όλγας, με τον υπάλλ...

Αναρτήθηκε στις 13 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Εξέταση αιτήσεως Αρβανίτη Νικολάου του Βασιλείου για διαγραφή μισθώματος Δημοτικού ακινήτου και επαναδημοπράτηση ακινήτου στην Τ.Κ. Ασφάκας Αρ. Απόφασης
194/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε: α) Την μη αποδοχή του αιτήματος του κ. Αρβανίτη Νικολάου του Βασιλείου για  διαγραφή του χρηματικού καταλόγου 137/2015 που αφορά το χρονικό διάστημα μίσθωσης από 1/1/2015 έως 30/6/2015 καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ» της Τ.Κ. Ασφάκας, διότι ο μισθωτής έχει συμβατική υποχρέωση να το καταβάλει. β) Την επαναδημοπράτηση του αγροτεμαχίου με βάση την καλλιεργητική του περίοδο, εφόσον επαναπροσδιορισθεί πλήρως με τοπογραφικό σκαρίφημα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ζίτσας και βεβαιώσει με έγγραφο ο εκ...

Αναρτήθηκε στις 13 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Εξέταση αιτήσεως Τσούμπρη Δημητρίου για παράταση του χρόνου μείωσης μισθώματος Δημοτικού Ακινήτου στην Τ.Κ. Δεσποτικού Αρ. Απόφασης
193/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε: α) Να μην γίνει διαγραφή των ποσών στους χρηματικούς καταλόγους 57 & 58 του 2015 της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, όσον αφορά το μηνιαίο μίσθωμα του οφειλέτη κ. Δημητρίου Τσούμπρη του Εμμανουήλ, κατοίκου Τ.Κ. Κληματιάς, που  μίσθωσε το Κοινοτικό Κατάστημα (Νερόμυλο) στην Τ.Κ. Δεσποτικού  της Δ.Ε. Μολοσσών, το οποίο θα παραμείνει στο αρχικό του ύψος και όχι μειωμένο (ήτοι 111,00€ μηνιαία) έως 31/12/2015. β) Να δοθεί χρονικό διάστημα περίπου ενός εξαμήνου, έως 31/12/2015 για να δείξει ο μισθωτής την φερε...

Αναρτήθηκε στις 13 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Εξέταση αιτήσεως της κας Ροζαλίας Χόιμπου, για διευθέτηση εκκρεμοτήτων και λύση σύμβασης μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Μεγάλου Γαρδικίου Αρ. Απόφασης
192/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε: 1. Την λύση της μίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου και συγκεκριμένα του παλαιού Δημοτικού Σχολείου του Μεγ. Γαρδικίου το οποίο είχε μισθώσει η κα Χόϊμπου Ροζαλία του Δημητρίου, για να λειτουργήσει σε αυτό, καινοτόμος επιχείρηση παλιών επίπλων και επαναχρησιμοποιούμενων αντικειμένων παράλληλα με παραδοσιακό καφενείο, με καταληκτική ημερομηνία λύσης την 30/6/2015.   2. Την διαγραφή των, από την καταληκτική ημερομηνία και μετά, βεβαιωμένων μισθωμάτων ήτοι από 1/7/2015 έως και 31/12/2015 που αφορούν μισθώματα του ...

Αναρτήθηκε στις 13 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση και ψήφιση έκτακτης επιχορήγησης στα Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου με την επωνυμία: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» και «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» Αρ. Απόφασης
191/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και ψήφιση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 20.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6731.002 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015 για την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ζiτσας», και ποσού 10.000,00 ευρώ, σε βάρος του ιδίου Κ.Α. , για την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ζίτσας». Η ανωτέρω επιχορήγηση, κρίνεται απολύτως απαραίτητη, με δεδομένη την ανεπάρκεια της τακτικής επιχορήγησης του Υπουργείου Εσ...

Αναρτήθηκε στις 13 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους δικαιώματος βοσκής έτους 2014, της κας Τζιάφκου Μαριγούλας του Θεοδώρου, της κας Παναγιώτου Αγγελικής του Βασιλείου και του κ. Παναγιώτου Βασίλειου του Ιωάννη Αρ. Απόφασης
190/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο κάνει δεκτή την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου, όπως αυτή έχει εγγραφεί για το εν λόγω θέμα.

Αναρτήθηκε στις 13 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 74]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 75]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 76]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 77]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 79]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 80]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 82]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 83]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 84]

Ο καιρός στην περιοχή

Notice (8): Uninitialized string offset: 0 [CORE/cake/libs/view/helpers/html.php, line 608]
° Υγρασία: Άνεμος: 0 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα