Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δημοτικού Συμβουλίου

Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτώνται και στη σελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στη σελίδα του ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμων στην Τ.Κ. Ζίτσας», αναδόχου Γεωλδάση Παναγιώτη Ε.Δ.Ε. Αρ. Απόφασης
210/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση οδών στην Τ.Κ. Ζίτσας», το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε. κ. Γεωλδάσης Παναγιώτης.

Αναρτήθηκε στις 30 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Έργα ανάπλασης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης Δ.Ε. Εκάλης του Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Κ/Ξια Τσουμάνης Ευαγγ. & ΣΙΑ Ε.Ε. – Πανηπειρωτική Α.Τ.Ε. Αρ. Απόφασης
209/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Έργα Ανάπλασης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης Δ.Ε. Εκάλης Δήμου Ζίτσας» το οποίο εκτέλεσε η ανάδοχος “Κ/ξια Τσουμάνης Ευάγγελος και ΣΙΑ Ε.Ε. – Πανηπειρωτική ΑΤΕ”».   

Αναρτήθηκε στις 30 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και περίφραξη στο Δημοτικό σχολείο Μ. Γαρδικίου και κατασκευή επιχρισμάτων στο παλαιό Δημαρχείο της Δ.Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Ράπτη Δημ. Ε.Δ.Ε. Αρ. Απόφασης
208/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και περίφραξη στο Δημοτικό σχολείο Μ. Γαρδικίου και κατασκευή επιχρισμάτων στο παλαιό Δημαρχείο της Δ.Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε. κ. Δημήτριος Ράπτης.

Αναρτήθηκε στις 30 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίου Διχουνίου – Ραδοβιζίου» αναδόχου Τσομπίκου Δημ. Ε.Δ.Ε. Αρ. Απόφασης
207/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίου Διχουνίου-Ραδοβιζίου», με ανάδοχο τον Ε.Δ.Ε κ. Τσομπίκο Δημήτριο σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. 8/229/11-06-2015 θετική γνωμοδότηση του τεχνικού συμβουλίου δημοσίων έργων. Μειοψηφούντος του επικεφαλής της παράταξης «Ριζοσπαστική Ανατροπή» κ. Ματσάγκα Εμμανουήλ, ο οποίος ψήφισε λευκό.

Αναρτήθηκε στις 30 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Ντόκου Κων/νου, Ε.Δ.Ε. Αρ. Απόφασης
206/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Ντόκου Κων/νου, Ε.Δ.Ε.   Μειοψηφούντος του επικεφαλής της παράταξης «Ριζοσπαστική Ανατροπή» κ. Ματσάγκα Εμμανουήλ, ο οποίος ψήφισε λευκό.

Αναρτήθηκε στις 30 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Καθορισμός αριθμού μαθητών του Ο.Α.Ε.Δ. που μπορούν να προσληφθούν για πρακτική άσκηση στο Δήμο Αρ. Απόφασης
205/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο προτείνει την πρόσληψη συνολικά (8) οκτώ ατόμων, ασκούμενων επαγγελματικών σχολών ΟΑΕΔ, για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης στις υπηρεσίες του Δήμου, κατά το σχολικό έτος 2015-2016, στις παρακάτω σχετικές με το επάγγελμά τους ειδικότητες:   Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών εργασιών, δύο (2) Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών εγκαταστάσεων, τρεις (3) Υπαλλήλων Διοικητικών καθηκόντων, τρεις (3). Η αμοιβή ανά μήνα των σπουδαστών του ΟΑΕΔ που θα κάνουν πρακτική άσκηση καθορίζεται στην ΚΥΑ 29378/408/26.06.2015 (...

Αναρτήθηκε στις 30 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Υποστήριξη υποψηφιότητας «Ιωάννινα –Ήπειρος, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021» Αρ. Απόφασης
204/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας του Νομού Ιωαννίνων, υποστηρίζει την υποψηφιότητα «Ιωάννινα - Ήπειρος, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2021».

Αναρτήθηκε στις 21 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Λήψη κατ’ αρχήν Απόφασης για την διενέργεια εμποροπανήγυρης στον Δήμο Αρ. Απόφασης
203/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την λήψη κατ’ αρχήν Απόφασης με την οποία εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για την διενέργεια παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, διάρκειας επτά (7) ημερών, στην θέση «Πράσινη γωνιά» της Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς. Το Δημοτικό Συμβούλιο με νέα του Απόφαση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, των προτάσεων που κατατέθηκαν από τους Δημοτικούς Συμβούλους και πιθανών άλλων προτάσεων που θα κατατεθούν κατά την συζήτηση του θέματος, θα προβεί στην λήψη σχετικής κανονιστικής Απόφασης ...

Αναρτήθηκε στις 13 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση διενέργειας προμήθειας μηχανήματος καταστροφέα κλαδοκόπου Αρ. Απόφασης
202/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας ειδικού μηχανήματος καταστροφέα κλαδοκόπου, για την οποία υπάρχει γραμμένη πίστωση 25.000,00 € στον Κ.Α. 30-7135.024 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Γαρδίκου Βασιλείου, Τσακανίκα Δημητρίου, Γκαραλέα Δημητρίου, Χανδόλια Απόστολου και Ματσάγκα Εμμανουήλ οι οποίοι καταψήφισαν την εισήγηση.

Αναρτήθηκε στις 13 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Συγκρότηση επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων Αρ. Απόφασης
201/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συγκρότηση της επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων η οποία θα αποτελείται από επτά (7) μέλη, ήτοι: 1. Το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βότσικα Αλκιβιάδη ως Πρόεδρο (πλειοψηφία), 2. Το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ράρρα Φώτο, ως μέλος (πλειοψηφία), 3. Το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σφήκα Νικόλαο, ως μέλος (πλειοψηφία), 4. Το Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Γκαραλέα Δημήτριο, ως μέλος, (μειοψηφία), 5. Το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ματσάγκα Εμμανουήλ, ως μέλος (μειοψηφία), 6. Εκπρόσωπο της Τροχαίας, 7. Υπηρεσιακό Παράγοντα της Τεχνικής Υπηρεσίας...

Αναρτήθηκε στις 13 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

-1,99° Υγρασία: 43% Άνεμος: 5,66 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα