Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής 25-11-14

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

Έδρα: Ελεούσα

Τηλ. 26533 60010

 ΦΑΞ : 26510 62794

 

 

              

                  Ελεούσα  21 / 11 /2014

                   Αριθ.Πρωτ.: 22729

 

    

Π Ρ Ο Σ

 

Α)   Τα μέλη της Εκτελεστικής  Επιτροπής Δήμου Ζίτσας                                   

Β)   Υπάλληλο Δήμου κ.Τσάγγα Κωνσταντίνο

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

   Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε στην Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ζίτσας, που θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο Δημάρχου Δήμου Ζίτσας στην Ελεούσα στις 25-11-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ για συζήτηση και απόφαση  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


 1.  Ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης του Δήμου Ζίτσας έτους 2015.

 2.  Ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου Ζίτσας έτους 2015
                                               Ο Πρόεδρος  Εκτελεστικής Επιτροπής

                                                             Πλιάκος Μιχαήλ

                                                       Δήμαρχος Δήμου  Ζίτσας 

 

   

 

   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. 1.      Λάμπρου Δημήτριος
  2. 2.      Βότσικας Αλκιβιάδης
  3. 3.      Μιχάλης Στέφανος
  4. 4.      Μάστακας Θωμάς
  5. 5.      Γκουγιάννος Ευάγγελος
Αναρτήθηκε στις 21 Νοέμβριος 2014

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα