Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής 06-11-15

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 προσκαλεί τα μέλη της να προσέλθουν στην Συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο Δημάρχου Δήμου Ζίτσας στην Ελεούσα στις 06-11-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. για συζήτηση και απόφαση  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Ζίτσας  2016
  2. Σχέδιο Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016 Δήμου Ζίτσας
Αναρτήθηκε στις 02 Νοέμβριος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα