Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ζίτσας

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής σας προσκαλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ζίτσας, που θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο Δημάρχου Δήμου Ζίτσας στην Ελεούσα στις 29-02-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και απόφαση  στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 1.Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ζίτσας  2016-2019 (Α’ φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός)

Αναρτήθηκε στις 24 Φεβρουάριος 2016

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα