Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,  σε Δημόσια  Συνεδρίαση που θα γίνει στο Παλαιό Δημαρχείο Ζίτσας, Λασκαρίνας 3α  Ελεούσα,   στις  26 Νοεμβρίου 2019, ημέρα  Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ.,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  78 του Ν. 4555/2018 με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Ζίτσας, οικονομικού έτους 2020 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, 27  Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Αναρτήθηκε στις 18 Νοέμβριος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα