Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης 14-11-22

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 Ν.4954/2022 και κατόπιν της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.61055/27.10.2022 με την οποία παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.51236/08.09.2022 περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού στο σύνολο της Επικράτειας, έως και τη Δευτέρα 14.11.2022 και ώρα 18:00, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, τη Δευτέρα, 14-11-2022 και ώρα 18:30μ.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και κατάθεση προτάσεων-απόψεων επί των θεμάτων που ακολουθεί :

1. Γνωμοδότηση επί του Προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ζίτσας, έτους 2023.

2. Υποβολή προτάσεων και απόψεων για το υπό κατάρτιση Προσχέδιο Προϋπολογισμού Δήμου Ζίτσας, έτους 2023.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας-συμμετοχής στη συνεδρίαση, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 15 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη, και ώρα 18:30μ.μ., στην ίδια αίθουσα με όσα μέλη της Επιτροπής παρευρεθούν.

Αναρτήθηκε στις 03 Νοέμβριος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα