Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρακτικό της Επιτροπή Διαβούλευσης

Πρακτικό 3/9-10-2012

Συνεδρίασης Δημοτ. Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ζίτσας

     Σήμερα την 9η Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου του Δήμου Ζίτσας, στην Ελεούσα, συνήλθε σε συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, ύστερα από την 24714/26-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3852/2010.

Αναρτήθηκε στις 21 Δεκέμβριος 2012

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα