Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 20-01-15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

       ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

       ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ

       Τηλ.: 26533-60013

 

Ελεούσα  15 -01- 2015

                           Αρ. Πρωτ.: 662

 

 

      ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1.

Μπότσιου Δήμητρα

2.

Λάμπρου Δημήτριος

3.

Γκουγιάννος Ευάγγελος

4.

Μιχάλης Στέφανος

5.

Ματσάγκας Εμμανουήλ

6.

Λεοντίου Κωνσταντίνος

 

   

Σας προσκαλώ σε  τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 20-01-2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης  πάνω  στα  εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1.-Τροποποίηση της υπ΄αριθ 49/2011 Α.Δ.Σ με θέμα: «Έγκριση προσωρινής κανονιστικής απόφασης για τήρηση της Καθαριότητας του Δήμου Ζίτσας

2.-Εισήγηση για μεταφορά νεκροταφείου Τ.Κ Πετσαλίου Δήμου Ζίτσας.

3.-Ανάκληση και χορήγηση νέας προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΏΝ ΠΟΤΩΝ( ΚΑΦΕΝΕΙΟ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)», στον κ. Γκέγκα Ευάγγελο  του  Κωνσταντίνου στην Τ.Κ Λιγοψάς του Δήμου Ζίτσας

4.-Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης δύο κολυμβητικών δεξαμενών εντός Γυμναστηρίου στη θέση «Βλαχόστρατα» της Τ.Κ Βουνοπλαγιάς  στον κ. Κούτρα Νικόλαο του Βύρωνα.

 
 

                                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                       ΒΟΤΣΙΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

 
Αναρτήθηκε στις 15 Ιανουάριος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα