Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 11-03-15

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προσκαλεί τα μέλη της σε  τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 11-03-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης  πάνω  στα  εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.-Τροποποίηση των  υπ΄αριθ 163/2012 και 251/2012 Α.Δ.Σ που αφορά την σύσταση επιτροπής η οποία θα αποφανθεί για το «παραδεκτό & αληθές αιτήσεων» σχετικά με την διαφοροποίηση του πίνακα επικειμένων της Π.Ε. Ελεούσας».

2.-.Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «Καφενείο - Ψητοπωλείο», της κας. Τζούμα Πολυξένης του Γεωργίου, που  βρίσκεται στην Τ.Κ. Γραμμένου Δ.Ε. Πασσαρώνος  Δήμου Ζίτσας».

3.-Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Αναρτήθηκε στις 06 Μάρτιος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα