Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 05-05-15

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ζωής προσκαλεί τα μέλη της σε  τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 05-05-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Εισήγηση για λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με την διάθεση και διαχείριση βοσκοτόπων Δήμου Ζίτσας.

2.Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

3.Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα ««Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και χώροι αναψυχής-Επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών-Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος» της Ντέλη Σοφίας του Χρήστου στην Τ.Κ Βουνοπλαγιάς του Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 29 Απρίλιος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα