Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 23-09-16

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προσκαλεί τα μέλη της σε  έκτακτη συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 23-09-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης  πάνω  στα  εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της τροποποίησης της ΜΠΕ του έργου: «Για την επέκταση υφιστάμενης Πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας από 3.300 σε 8.800 πτηνά πάχυνσης (ινδιάνοι κρεοπαραγωγής, 88 Ι.Ζ.)» στη θέση «Λακοτραγα» Τ.Κ. Πρωτόππας, Δ.Ε. Ζίτσας, Δήμου Ζίτσας. Φορέας πραγματοποίησης Χρήστος Μακρής.

2) Γνωμοδότηση για την έγκριση εργασιών για την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης εντός κοινοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λευκοθέας.

3) Έγκριση Σύναψης Σύμβασης Συνεργασίας του Δήμου Ζίτσας με την «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε.» για την Εναλλακτική Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας.

Αναρτήθηκε στις 20 Σεπτέμβριος 2016

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα