Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 14-10-2019

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 14-10-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Oρισμός ενός μέλους της Ε.Π.Ζ. και του αναπληρωτή του για την συμμετοχή τους στην Διαχειριστική Επιτροπή Κοιμητηρίων Δήμου Ζίτσας.

2) Oρισμός τριών (3) μελών για τη συμμετοχή τους στην «Διαχειριστική Επιτροπή χρήσης και λειτουργίας δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης του Δ.Ζίτσας.

3) Γνωμοδότηση για χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου στο υπ’ αρ. 18 αγροτεμάχιο διανομής αναδασμού Πετσαλίου έτους 1969, στην Τ.Κ. Πετσαλίου, επί αγροτικής οδού, ύστερα από αίτημα της ΒΡΑΝΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε, για την λειτουργία υφιστάμενης και νέας προς ανέγερση πτηνοτροφικής μονάδας συνολικής δυναμικότητας 49.000 πτηνών πάχυνσης.

Αναρτήθηκε στις 08 Οκτώβριος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα