Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ., η οποία θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, την 23η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

Πρόσκληση  σε τακτική συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ., η οποία θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, την 23η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί :

 

  1.-Εξέταση αιτήσεως κ. Ιωάννη Παπαυγέρη για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κοινότητα Ζίτσας.

  2.-Διατύπωση γνώμης για την χορήγηση άδειας πρόσβασης στο υπ’ αριθμ. 113 τεμάχιο, διανομής αγροτεμαχίων Μεγάλου Μπισδουνίου, έτους 1929, επί κοινόχρηστης έκτασης  (αρ. τεμαχίου 223).

  3.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. του έργου: (κατηγορίας Α2 ομάδα 5η,α/α 03): «Λατομείο μαρμάρων στη θέση «Ζουρλοκώστα» της Τ.Κ. Κληματιάς, Δ.Ε. Ευρυμενών, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου», φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του οποίου είναι η εταιρεία: «Ι. ΛΙΑΚΟΣ-Κ.ΘΑΝΟΣ Ο.Ε.»

 4.-Κοπή δέντρων στην Κοινότητα Ελεούσας.

5.-Κοπή δέντρου στο Γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις στην Κοινότητα Ζίτσας

Αναρτήθηκε στις 19 Αύγουστος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα