Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 05-09-22

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022), σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ε.Π.Ζ. στο Δημοτικό Κατάστημα στην Ελεούσα στις 05-09-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

  1.-Εξέταση αιτήσεως κ. Γιάννου Θεόδωρου του Δημητρίου, για παράταση του ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων, στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κοινότητα Αγ. Ιωάννη Δήμου Ζίτσας.

  2.-Εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων για την διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στα πλαίσια της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Ζίτσας.

  3.-Διατύπωση γνώμης για την έγκριση εισόδου – εξόδου σε αγροτεμάχιο στην Κοινότητα Ροδοτοπίου, διαμέσου κοινοτικού αδιαμόρφωτου δρόμου, επί δημοτικής εξωαστικής οδού, φερόμενης ιδιοκτήτριας «ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΕΚΑΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».

  4.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η , α/α/ 1) «Φωτοβολταϊκός Σταθμός, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστημένης ισχύος 85 MW, στη θέση «ΛΟΓΓΟΥΔΑ-ΟΜΟΡΦΑΔΕΣ» της Δ.Ε. Πασσαρώνας, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».

  5.-Έγκριση Γ’ Φάσης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ».

Αναρτήθηκε στις 01 Σεπτέμβριος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα