Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εισήγηση για μεταφορά νεκροταφείου Τ.Κ Πετσαλίου Δήμου Ζίτσας

Αρ. Απόφασης
03/2015

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την μεταφορά του Νεκροταφείου της Τ.Κ Πετσαλίου του Δήμου Ζίτσας σε άλλη τοποθεσία για τους εξής λόγους:

  1. Υπερκορεσμός λόγω μερικής χωρητικότητας.
  2. Σοβαροί λόγοι Υγιεινής.
  3. Έλλειψη στοιχειωδών υποδομών για την λειτουργία ενός σύγχρονου Νεκροταφείου.
Αναρτήθηκε στις 16 Φεβρουάριος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα