Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εκμίσθωση αρδευόμενης καλλιεργήσιμης έκτασης-αγροτεμαχίου στη θέση «Κεφαλάρης» Κοινότητας Πετσαλίου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση της κάτωθι αρδευόμενης καλλιεργήσιμης έκτασης-αγροτεμαχίου:

1. ATAK: 01072795804 - Αγροτεμάχιο –Καλλιεργήσιμη έκταση στη θέση «Κεφαλάρης» Κοινότητας Πετσαλίου, Ε: 15.450 τ.μ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: διακόσια ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά [293,55 €] ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Πασσαρώνος 1 - Ελεούσα), στις  10 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 12.00μ.μ. έως 13.00μ.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και μπορεί να συμμετάσχουν σε αυτήν οι δημότες κάτοικοι του Δήμου Ζίτσας.

 -   Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετέχουν σε αυτήν δημότες του Δήμου Ζίτσας, στις  17/06/2021, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 12.00μ. έως 13.00μ.μ., στον ίδιο χώρο.

 -  Αν η επαναληπτική δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί  να συμμετάσχει σ’ αυτή οποιοσδήποτε, στις 24/06/2021, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 12.00μ. έως 13.00μ.μ., στον ίδιο χώρο.

Αναρτήθηκε στις 31 Μάιος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα