Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σχετικά με την μελέτη : «Διόρθωση σφαλμάτων ορίων οικισμού Πρωτόπαππας Τ.Κ. Πρωτόπαππας Δήμου Ζίτσας»

Πρόσκληση σχετικά  με την μελέτη : «Διόρθωση σφαλμάτων ορίων οικισμού Πρωτόπαππας Τ.Κ. Πρωτόπαππας Δήμου Ζίτσας»

Για ενημέρωση και υποβολή τυχόν ενστάσεων κατά την ανάρτηση της 355/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζίτσας με θέμα: Έγκριση μελέτης: «Διόρθωση σφαλμάτων ορίων οικισμού Πρωτόπαππας Τ.Κ. Πρωτόπαππας Δήμου Ζίτσας» και των χαρτών Χ.Π-4 και Χ.Π-4 της μελέτης.

 

Έχοντας υπ’ όψη:

  1. Το Π.Δ. της 24.4/03-05-1985 (ΦΕΚ 181/Δ/1985) «Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους.», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. της 14/23-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) «Τροποποίηση του Π.Δ. της 24.4/03-05-1985…», Π.Δ. της 02-03-1981 (ΦΕΚ 138/Δ1981) «Περί των ληπτέων υπ’ όψιν στοιχείων και του τρόπου καθορισμού των ορίων των προ της 16.8.1923 υφιστάμενων οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτών».
  2. Π.Δ. της 24.4/03-05-1985 (ΦΕΚ 181/Δ/1985) «Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους.»
  3. Π.Δ. της 20-08-1985 (ΦΕΚ 414/Δ/30-08-1985) «Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκων και τροποποίηση του από 24.4.1985 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 181/Δ)».
  4. Π.Δ. της 14/23-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) «Τροποποίηση των Π.Δ. από 24.4.1985 “Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους” (ΦΕΚ 181/Δ) και από 20.8.1985 “πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκων και τροποποίηση του από 24.4.1985 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 414/Δ”.)»
  5. Π.Δ. της 25.04/16-05-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) «Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π.Δ/τος “Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους” (ΦΕΚ 181/Δ).

                                                             

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων του οικισμού Πρωτόπαππας Δήμου Ζίτσας να προσέλθουν στο κοινοτικό κατάστημα της Τ.Κ. Πρωτόπαππας Δήμου Ζίτσας, με σκοπό να λάβουν γνώση της 355/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση μελέτης: «Διόρθωση σφαλμάτων ορίων οικισμού Πρωτόπαππας Τ.Κ. Πρωτόπαππας Δήμου Ζίτσας» και των χαρτών της μελέτης, προκειμένου να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις σχετικά με το νέο προτεινόμενο όριο του οικισμού.

 

Η διάρκεια για υποβολή των ενστάσεων θα είναι 15 ημέρες, ήτοι από 26-01-2017 έως 9-02-2017. 

Φωτογραφικό υλικό

Πρόσκληση σχετικά  με την μελέτη : «Διόρθωση σφαλμάτων ορίων οικισμού Πρωτόπαππας Τ.Κ. Πρωτόπαππας Δήμου Ζίτσας»
Πρόσκληση σχετικά  με την μελέτη : «Διόρθωση σφαλμάτων ορίων οικισμού Πρωτόπαππας Τ.Κ. Πρωτόπαππας Δήμου Ζίτσας»
Αναρτήθηκε στις 24 Ιανουάριος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα