Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ

Ενημερώνουμε τους  πολίτες του Δήμου μας , ότι  προκειμένου να αιτηθούν βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ , θα πρέπει να καταθέτουν στο πρωτόκολλο του Δήμου μας την συνημμένη αίτηση με τα δικαιολογητικά και την σχετική υπ. δήλωση κατά περίπτωση του Ν. 2130/93. Η Βεβαίωση χορηγείται εντός των προθεσμιών του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 1943/1991 & του άρθρου 4 "Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση" του Ν. 2690/1999 " ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ" όπως αυτοί ισχύουν σήμερα , καθώς και σύμφωνα με την  λοιπή  ισχύουσα νομοθεσία για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Πληροφορίες στο τμήμα Εσόδων Περιουσιάς και Ταμείου:

Μάγκου Κωνσταντίνα 2653360001

Αναστασίαδου Άννα 2653360015

Αναρτήθηκε στις 09 Αύγουστος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα