Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση ανάθεσης υπηρεσιών γιατρού ειδικού παθολόγου

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας ανακοινώνει ότι προτίθεται να αναθέσει υπηρεσίες γιατρού ειδικού παθολόγου προς τα μέλη των έξι (6) ΚΑΠΗ του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Ζίτσας για διάστημα 12 μηνών.

Τα ΚΑΠΗ στα οποία θα παρέχονται οι υπηρεσίες του Ιατρού Παθολόγου είναι τα

εξής:

  • ΚΑΠΗ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 3 φορές τον μήνα για 3 ώρες απόγευμα
  • ΚΑΠΗ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ 2 φορές το μήνα για 3 ώρες απόγευμα
  • ΚΑΠΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ 1 φορά το μήνα για 3 ώρες απόγευμα
  • ΚΑΠΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 φορά τον μήνα για 3 ώρες απόγευμα
  • ΚΑΠΗ ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ 1 φορά τον μήνα για 3 ώρες απόγευμα
  • ΚΑΠΗ ΖΙΤΣΑΣ 1 φορά τον μήνα για 3 ώρες απόγευμα

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 8.500,00 ευρώ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 15.6162.002 «Λοιπά έξοδα τρίτων (Ιατρός ΚΑΠΗ)» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018-2019.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ Δ Ζίτσας (Παλαιό Δημαρχείο - Λασκαρίνας 3α -ΕΛΕΟΥΣΑ) από Τετάρτη 4-4-2018 έως και Παρασκευή 13-4-2018 και ώρα 14.00.

Αναρτήθηκε στις 03 Απρίλιος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα