Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Προμήθεια κεραιών για το ασύρματο δίκτυο του Δήμου Ζίτσας

Το Τμήμα προγραμματισμού οργάνωσης & Πληροφορικής προτίθεται να προμηθευτεί των παρακάτω εξοπλισμό για τις ανάγκες της αναβάθμισης καθώς και της επέκταση του ασύρματου δικτύου του  Δήμου Ζίτσας για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν:

α) Την οικονομική προσφορά για το σύνολο των υλικών

β) Φορολογική ενημερότητα

γ) Αφαλιστική ενημερότητα

δ) Απόσπασμα ποινικού μητώου

πρός το  τμήμα προμηθειών  εώς την Παρασκευή 18 Μαΐου και ώρα 11:00πμ με αριθμό πρωτοκόλλου.

Πλρηροφορίες:

Κάτια Πασχάλη

Τηλ: 2653360024

 

Αναρτήθηκε στις 10 Μάιος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα