Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (καφενείου) στην Τ.Κ. ΡΙΖΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

       Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου «καφενείου» εμβαδού 74,50 τ.μ., (με εξωτερικό χώρο 28,50 τ.μ.), το οποίο βρίσκεται στην Τ.Κ. Ριζού [Δ.Ε. Μολοσσών] Δήμου Ζίτσας, για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείου), με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς τα εννιακόσια εβδομήντα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (970,92 €) ετησίως ήτοι ογδόντα ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (80,91 €) μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τριών [3] ετών, με δικαίωμα παράτασης σύμφωνα με το Νόμο.

 

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας [Λ. Πασσαρώνος 1 -Ελεούσα] στις  18 του μηνός Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και από ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών.

Εάν η δημοπρασία παρέλθει άγονη επαναλαμβάνεται στις  25 του μηνός Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και από ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι όσοι προσκομίσουν: α] Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθηκών του Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας  ή βεβαίωση του Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ για παρακατάθεση σ’ αυτό ποσού  διακόσια ενενήντα ένα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (291,27 € ) ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

[ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς : 970,92 € Χ 3 έτη =2.912,76 € Χ10%  = 291,27 €]

 

Επίσης ο συμμετέχων στη δημοπρασία και ο εγγυητής του θα πρέπει να καταθέσουν:

  • Δημοτική ενημερότητα από Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Ζίτσας
  • Φορολογική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Δ.Α.Τ.

 

            Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από την υπάλληλο του Δήμου κα Ευανθία Πανταζή, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Λ. Πασσαρώνος 1- Ελεούσα,  στο Τηλέφωνο 26533-60013,  FAX : 26510-62794.

Αναρτήθηκε στις 08 Ιούνιος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα