Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Eκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 25.797 στην Τ.Κ. Ζωοδόχου

Ο Δήμος Ζίτσας εκτίθεται σε 23 τ.μ., πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία, η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 25.797 οποία αποτελεί τμήμα του υπ’ αρ. 94 τεμαχίου της αρχικής  διανομής Ζωοδόχου) Δ.Ε. Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας και αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, η οποία προσφέρεται για δημιουργία «Κέντρου διαχείρισης των αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων» (ΑΕΚΚ), με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς εννιακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά (928,70 €) ετησίως, ήτοι εβδομήντα επτά ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (77,39 €) μηνιαίως και για χρονικό διάστημα δώδεκα [12] ετών.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις 20 Ιουλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας.

Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται στις  27  Ιουλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 μ. έως 11.00 π.μ., στον ίδιο χώρο και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 11 Ιούλιος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα