Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α/ΘΜΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α/ΘΜΙΑΣ

   Ο Προεδρος της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζίτσας βάσει της 24/2018 Απόφασης της Σχολικής Επιτροπής, ανακοινώνει τη σύναψη δέκα (10) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζίτσας για το σχολικά έτη 2018-2019 & 2019-2020, ως εξής:

Σχολική Μονάδα

Αίθουσες

Θέσεις

1ο 12/θεσιο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

14

1

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ “Γρηγόριος Παλιουρίτης”

11

1

  2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

3

1

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

11

1

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

9

1

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ

10

1

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ

10

1

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΙΤΣΑΣ

7

1

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ

5

1

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ

4

1

 

Προθεσμία-Τόπος υποβολής Αιτήσεων

       Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές από Τετάρτη 08/8/2018 έως και Δευτέρα  

   20/8/2018, στο  Δημαρχείο του    Δήμου Ζίτσας, διεύθυνση: Λ Πασσαρώνος 1, Ελεούσα.

   Πληροφορίες Εξάρχου Σταματία, τηλ: 2653360011.

Αναρτήθηκε στις 07 Αύγουστος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα