Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Β/ΘΜΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Β/ΘΜΙΑΣ

   Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζίτσας βάσει της 30/2018 Απόφασης της Σχολικής Επιτροπής, ανακοινώνει τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζίτσας για τα διδακτικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, ως εξής:

 

Σχολική Μονάδα

Αίθουσες

Θέσεις

Γυμνάσιο Δ.Κ. Ελεούσας

18

1

Γυμνάσιο Τ.Κ. Μεταμόρφωσης

10

1

Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Τ.Κ. Ζίτσας

16

1

ΕΠΑΛ Δήμου Ζίτσας (Τ.Κ.  A. Λαψίστας)

4

1

 

 

Προθεσμία-Τόπος υποβολής Αιτήσεων

      Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές από Τετάρτη 08/8/2018 έως και Δευτέρα 20/8/2018, στο 

    Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας, διεύθυνση: Λ Πασσαρώνος 1.Πληροφορίες Εξάρχου Σταματία, τηλ:

   2653360011.

 

       Πληροφορίες για την προκήρυξη  καθώς και αιτήσεις μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από  

    το   Δημαρχείο, Λ. Πασσαρώνος 1, Ελεούσα. Αρμόδια υπάλληλος: Εξάρχου Σταματία.

Αναρτήθηκε στις 07 Αύγουστος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα