Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Ενημέρωση Κυνηγετικών Σωματείων & Κυνηγών

Ενημέρωση Κυνηγετικών Σωματείων & Κυνηγών

Το δασαρχείο Ιωαννίνων ενημερώνει σχετικά με την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2018-2019. Πιο συγκεκριμένα για την περιοχή αρμοδιότητάς του, το κυνηγετικό έτος αρχίζει στις 20 Αυγούστου 2018 και τελειώνει στις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Τα κυνηγετικά σωματεία, οι κυνηγοί και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες πρέπει να λάβουν υπόψη:

-          Στα καταφύγια άγριας ζωής, όπου απαγορεύεται το κυνήγι (βλέπε συνημμένο αρχείο)

-          Από 20-08-2018 μέχρι και 14-09-2018 επιτρέπεται το κυνήγι μόνο μέσα στις ζώνες διαβίβασης αποδημητικών πουλιών (βλέπε συνημμένο αρχείο)

Αναρτήθηκε στις 12 Σεπτέμβριος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα