Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (καφενείου) ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου «ισόγειου καταστήματος», εμβαδού 130 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην Τ.Κ. Κληματιάς [Δ.Ε. Ευρυμενών], στην «άνω πλατεία» ονομαζόμενη πλατεία «Εθνικής Αντιστάσεως», για την λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείου), με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: εκατόν είκοσι τέσσερα ευρώ (124,00 €) μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τριών [3] ετών, με δικαίωμα παράτασης σύμφωνα με το Νόμο.

      Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας [Λ. Πασσαρώνος 1 -Ελεούσα] στις  25 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και από ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών (απόφαση Δ.Σ. αρ. 412/2018).

Εάν η δημοπρασία παρέλθει άγονη επαναλαμβάνεται στις 04 του μηνός Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και από ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών.

Ώρα λήξης των δικαιολογητικών συμμετοχής : 11.00π.μ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι όσοι προσκομίσουν: α] Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθηκών του Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας  ή βεβαίωση του Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ για παρακατάθεση σ’ αυτό ποσού  148,80 € ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (124,00€Χ12 μήνες=1.488,00€Χ10%=148,80 €).

 

     Επίσης ο συμμετέχων στη δημοπρασία και ο εγγυητής του θα πρέπει να καταθέσουν:

  • Δημοτική ενημερότητα από Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Ζίτσας
  • Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Δ.Α.Τ.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από την υπάλληλο του Δήμου κα Ευανθία Πανταζή, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Λ. Πασσαρώνος 1- Ελεούσα,  Τηλέφωνο 26533-60013,  FAX : 26510-62794.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Αναρτήθηκε στις 15 Φεβρουάριος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα