Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Μίσθωση υπαίθριου χώρου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων, στην Δ.Κ. Ελεούσας Δήμου Ζίτσας

Εκτίθεται σε φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία η μίσθωση υπαίθριου χώρου, για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων, στην Δ.Κ. Ελεούσας Δήμου Ζίτσας.

1. Το προς μίσθωση ακίνητο (οικόπεδο ή αγροτεμάχιο), πρέπει να βρίσκεται στην Δ.Κ. Ελεούσας, πλησίον του δημοτικού καταστήματος, το οποίο βρίσκεται στο Ο.Τ. 100 (ΔΙΟΙΚΗΣΗ). Συγκεκριμένα κατά μήκος των οδών Λεωφ. Πασσαρώνος και της Ευκλείδη.

2. Να έχει εμβαδό κατά προτίμηση από 500τ.μ. έως 1.500 τ.μ.

3. Αν δεν βρεθεί ακίνητο με την παραπάνω έκταση, θα γίνουν δεκτά περισσότερα του ενός ακίνητα μικρότερου εμβαδού. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον τα ακίνητα αυτά κριθούν κατάλληλα, η επιλογή των ακινήτων που θα μισθωθούν, θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την σειρά κατάταξής τους, με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά, προκειμένου να επιλεγούν αυτά με τα μικρότερα μισθώματα και μέχρι να επιτευχθεί ή να προσεγγιστεί η απαίτηση (στόχος) των 1.500τ.μ., διατηρώντας το δικαίωμα μικρής υπέρβασης του συγκεκριμένου στόχου, για αντικειμενικούς λόγους και εφόσον η Οικονομική Επιτροπή αποφασίσει το καταλληλότερο για τις ανάγκες του Δήμου. 

Σημείωση: αν προταθούν ακίνητα διαφορετικών διαστάσεων (δηλαδή «μικρά», που αθροιστικά πληρούν τον όρο της έκτασης και μεγαλύτερα σύμφωνα με την διακήρυξη), θα επιλεχθούν αυτά που έχουν ενιαίο εμβαδόν 1500τ.μ., εφόσον το μίσθωμά τους δεν υπερβαίνει το μίσθωμα των προσφερόμενων «μικρών» ακινήτων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%.   

4. Να είναι στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει ή σε περίπτωση που ανήκει εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους του συνιδιοκτήτες, αρκεί να πληρούν όλες τις προδιαγραφές της διακήρυξης.

5. Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων ( υποθήκες, προσημειώσεις κατασχέσεις κ.λ.π.) και γενικά οποιασδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νομική κατάσταση ενός ακινήτου.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει εντός της προβλεπόμενης εικοσαήμερης (20) προθεσμίας από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι έως 24/04/2019, ημέρα Μ.Τετάρτη, να καταθέσουν έγγραφη προσφορά-πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Πρωτόκολλο του Δήμου στην Ελεούσα-Λεωφ. Πασσαρώνος 1, προς την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών του Π.Δ. 270/81

Αναρτήθηκε στις 03 Απρίλιος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα