Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εκμίσθωση ακινήτου κληροδοτήματος «ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΡΑΔΟΥ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν. 4182/2013 ο Δήμος Ζίτσας ως διαχειριστής του κληροδοτήματος «ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΡΑΔΟΥ» δέχεται κλειστές προσφορές για την  εκμίσθωση με υποβολή προσφοράς ενός  ακινήτου που βρίσκεται στην οδό Βηλαρά και Μπαλάνου 30 στα Ιωάννινα ήτοι:

Διαμέρισμα Β-1 συνολικής επιφάνειας 94,60 τ.μ. ,ΚΑΕΚ 201190814002/0/19 που αποτελείται από σαλόνι,διάδρομο ,τρία υπνοδωμάτια ,κουζίνα ,λουτρό και WC, και για χρονικό διάστημα τριών (3) χρόνων

 

Ως κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς, ορίζεται το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00€) μηνιαίως, με βάση τα μισθώματα που προκύπτουν από τον πίνακα αντικειμενικών αξιών της περιοχής..  

Οι όροι εκμίσθωσης που αφορά το ανωτέρω ακίνητο έχουν εγκριθεί με την αριθ. 50/2019 (ΑΔΑ 6Φ8ΒΩΡΓ-ΦΥΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας

Προθεσμία υποβολής προσφορών: εντός είκοσι(20) ημερολογιακών ημερών και αρχίζει από την επομένη της δημόσιας ανακοίνωσης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών(ήτοι από 22-04-2019 έως 11-05-2019)

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς, στο γραφείο του Δημάρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας, που στεγάζεται στην οδό Λ.Πασσαρώνος 1 στην Ελεούσα Ιωαννίνων, ώρες από 08.00 πμ. έως 14.00 πμ. τηλ. 2653360000 και 2653360008, αρμόδια η κ.Σταύρου Αγγελική, γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας,ή στο πρωτόκολλο του Δήμου Ζίτσας με την ένδειξη : Οικονομική προσφορά για την μίσθωση ακινήτου «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΡΑΔΟΥ»

Η ανακοίνωση για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου, καθώς και η διακήρυξη  υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δ.Ζίτσας zitsa.gov.gr

Αναρτήθηκε στις 23 Απρίλιος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα