Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στην Τ.Κ. Ροδοτοπίου

Εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου –αρδευόμενου αγροκτήματος,  (κληροδοτήματος υπ’ αρ.91), εμβαδού 26.205 τ.μ. και ΑΤΑΚ: 01072795610, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΚΑΣΣΗΣ»  της Τ.Κ. Ροδοτοπίου  Δήμου Ζίτσας, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς τρεις χιλιάδες τριακόσια ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά [3.301,90 €] ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών.

Η  δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας, (Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις 24 του μηνός Μαΐου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11.00 π.μ., (ώρα λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών συμμετοχής,) έως 12.00 π.μ., (ώρα λήξης του χρόνου πλειοδοσίας), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών και μπορεί να συμμετέχουν σε αυτήν οι δημότες κάτοικοι της Τ.Κ. Ροδοτοπίου Δ.Ε. Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας.

Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχουν σε αυτήν δημότες του Δήμου Ζίτσας, στις 31 του μηνός Μαΐου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Αν και η επαναληπτική δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετέχει σ’ αυτή οποιοσδήποτεστις 07 του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Αναρτήθηκε στις 14 Μάιος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα