Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για σύνδεση της οικοδομής σας με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στην Δ.Κ. Ελεούσας, Δήμου Ζίτσας

Σας ενημερώνουμε ότι η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στην Δ.Κ. Ελεούσας ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με την υποδοχή των λυμάτων στον Βιολογικό Καθαρισμό του Δήμου Ιωαννιτών και ως εκ τούτου το δίκτυο παραδίδεται προς άμεση χρήση, με τη δυνατότητα σύνδεσης της οικοδομής σας με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Κ Ελεούσας, Δήμου Ζίτσας.

Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Ζίτσας, σας γνωστοποιεί ότι θα πρέπει να προσέλθετε στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου (αρμόδιος υπάλληλος: Τσιατούρα Αδαμαντία), για την υποβολή αίτησης σύνδεσης των ακινήτων σας με το δίκτυο αποχέτευσης, μέχρι τις 31/12/2019.

Σημειώνεται ότι η σύνδεση κάθε ακινήτου, με το δίκτυο ακαθάρτων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το άρθρο 2ο του Κανονισμού Λειτουργίας Αποχέτευσης Δήμου Ζίτσας – υπ’ αριθμ. 37/2019 (ΑΔΑ: 6ΑΤΦΩΡΓ-Ν26) απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ζίτσας και γίνεται δε στο φρεάτιο που έχει κατασκευαστεί από το Δήμο, επί της οδού που βρίσκεται η οικοδομή (εκτός της την ρυμοτομικής γραμμής του ακινήτου).Στην ιδιοκτησία σας και σε τμήμα που είναι εύκολα επισκέψιμο από τα συνεργεία του Δήμου, τοποθετείται μηχανοσίφωνας και δικλείδα με προστασία αντεπιστροφής. Η δαπάνη της σύνδεσης θα επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη.

Η αίτηση κατατίθεται μόνο από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο. Υπάρχουν τρία έντυπα αιτήσεων (τα έντυπα είναι τυποποιημένα και χορηγούνται από την Υπηρεσία, ενώ υπάρχουν διαθέσιμα και στο site του Δήμου  https://www.zitsa.gov.gr/)

                Περιπτώσεις αιτήσεων:

  • Αίτηση που αφορά μόνο ένα ιδιοκτήτη
  • Αίτηση που αφορά περισσότερους από ένα ιδιοκτήτες
  • Αίτηση που αφορά ιδιοκτήτη που έχει καταβάλει το τέλος σύνδεσης στην ΔΕΥΑΙ

Ανάλογα με το είδος της αίτησης ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά περίπτωση.

Μετά την υποβολή του αιτήματος και βάση των τετραγωνικών του ακινήτου, η Υπηρεσία μας, θα σας ενημερώσει για το συνολικό τέλος σύνδεσης, που οφείλει το ακίνητό σας για την σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων, η πληρωμή και τρόπος καταβολής του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζίτσας, σύμφωνα με το άρθρο 11ο «δαπάνες & τέλη» του Κανονισμού Λειτουργίας Αποχέτευσης Δήμου Ζίτσας (υπ’ αριθμ. 37/2019 -ΑΔΑ: 6ΑΤΦΩΡΓ-Ν26- απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ζίτσας).

Μετά το πέρας των εργασιών της φυσικής σύνδεσης της οικοδομής, ο αιτών υποχρεούται να ενημερώσει την Υπηρεσία για την ολοκλήρωση των εργασιών και να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του υδραυλικού για την ορθότητα της σύνδεσης. Η σύνδεση ΠΡΙΝ την καταβολή του τέλους σύνδεσης είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ και εκτός της καταβολής προστίμου, διώκεται ποινικά.

Αναρτήθηκε στις 17 Οκτώβριος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα