Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Eγγραφή μαθητών/-τριών στην Πρώτη (Α) τάξη του Δημοτικού Σχολείου σχολικού έτους 2020–2021

Eγγραφή μαθητών/-τριών στην Πρώτη (Α) τάξη του Δημοτικού Σχολείου σχολικού έτους 2020–2021

Δια ζώσης και με τη φυσική παρουσία των γονέων και κηδεμόνων θα γίνουν οι εγγραφές των μαθητών/-τριών για φοίτηση στην Α τάξη Δημοτικού για το σχολικό έτος 2020-21 στα δημοτικά σχολεία και κατά το διάστημα από 15.05.2020 έως και 29.05.2020, σε αντίθεση με τα νηπιαγωγεία που οι εγγραφές θα γίνουν ηλεκτρονικά. (Φ.6/ 55081/Δ1/ 13.05.2020 & Φ.6/ 55114/Δ1/ 13.05.2020  Υ.ΠΑΙ.Θ)

Κατά την περίοδο των εγγραφών αποτελεί ευθύνη των Διευθυντών/-ντριών – Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων η μέριμνα για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/

Για το σχολικό έτος 2020 – 2021 εγγράφονται να φοιτήσουν στην Πρώτη (Α) τάξη  του Δημοτικού σχολείου, οι μαθητές που γεννήθηκαν κατά το ημερολογιακό έτος 2014.

Οι μαθητές που προέρχονται από τα δύο νηπιαγωγεία της τοπικής κοινότητας Ελεούσας, εγγράφονται στην Πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου στα δύο Δημοτικά σχολεία της τοπικής κοινότητας Ελεούσας, σύμφωνα με τον ορισμό σχολικών περιφερειών νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων της Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2020 – 2021, όπου για την τοπική κοινότητα Ελεούσας ορίζεται ότι οι εγγραφές υλοποιούνται από κοινού για το 1ο ΔΣ Ελεούσας και το 2ο ΔΣ Ελεούσας, με τη διαδικασία που προβλέπεται για τα συστεγαζόμενα σχολεία (παρ. 16, άρθρο 7, ΠΔ79/17).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα ακόλουθα: 

α.         Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας (ΒΥΠ) - (εμβολίων) του παιδιού, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (κρατείται φωτοαντίγραφο στο σχολείο).

β.         Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)  (το έντυπο παρέχεται από τα σχολεία ή μπορεί να αναζητηθεί στο διαδίκτυο).

 https://grafis.sch.gr/index.php/s/bbNXRvrkiA6eDSP

γ.         Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του διευθυντή του σχολείου, πιστοποιείται η διεύθυνση κύριας (μόνιμης) κατοικίας του μαθητή, όπως λογ/σμός Δ.Ε.Η. ή άλλης Δ.Ε.Κ.Ο., εκκαθαριστικο Δ.Ο.Υ. ή μισθωτήριο συμβόλαιο  (κρατείται  φωτοαντίγραφο στο σχολείο).

δ.         Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου κατά το σχολικό έτος 2019 – 2020

Ειδικά για εφέτος λόγω της μέριμνας για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού, οι βεβαιώσεις παρακολούθησης νηπιαγωγείου θα παραδοθούν από τις Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων της τοπικής κοινότητας Ελεούσας απευθείας στους Δ/ντές των αντίστοιχων Δημοτικών Σχολείων.

 Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του παιδιού. Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτ.26, της παρ 4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).

ε.         Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από το Κ.Ε.Σ.Υ. ή από Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία.

 

Για την εγγραφή των μαθητών/-τριών στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση  Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1, 6-4-2016)

 

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες να φροντίσουν για την έγκαιρη εγγραφή των μαθητών/ -τριών, μέσα  χρονικό διάστημα από 15 – 5 – 2020  έως και 29 – 5 – 2020.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις εξής ώρες:

1ο Δ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ  09:00 – 11:00 καθημερινά

2ο Δ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ  10:00 – 12:30 καθημερινά

Αναρτήθηκε στις 19 Μάιος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα