Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Αναμόρφωση δασικών χαρτών

Αναμόρφωση δασικών χαρτών

Σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/08-07-2020(ΦΕΚ 2773 τ. Β΄) έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναμόρφωσης των δασικών χαρτών από την Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.

          Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην  Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας(Μαρίκας Κοτοπούλη 62, Ιωάννινα), όλα τα στοιχεία και έγγραφα ατομικών διοικητικών πράξεων για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών. 

          Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών, μετά την παράταση που δόθηκε, η Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020.

            Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν αναλυτικά για την διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών και την καταληκτική ημερομηνία,  από τα επισυναπτόμενα αρχεία. 

Αναρτήθηκε στις 24 Αύγουστος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα