Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Οριστικοί πίνακες για καθαρίστριες σχολικών μονάδων Δήμου Ζίτσας

Αναρτήθηκαν σήμερα 07/09/2020  οι  οριστικοί πίνακες επιλογής, κατάταξης και απορριπτέων, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Ζίτσας,  ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων (ΜΕΡΙΚΗΣ &  ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ), σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2020 του Δήμου Ζίτσας.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν οι  εξής οριστικοί πίνακες:

  • Συνολική Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων (Σύνολο Υποψηφίων) Πλήρους & Μερικής Απασχόλησης
  • Πίνακας Κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων Μερικής Απασχόλησης
  • Πίνακας Κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων Πλήρους Απασχόλησης
  • Πίνακας Απορριπτέων Πλήρους Απασχόλησης
  • Πίνακας Απορριπτέων Μερικής Απασχόλησης
  • Πίνακας Επιλογής Προσωπικού Πλήρους Απασχόλησης
  • Πίνακας Επιλογής Προσωπικού Μερικής Απασχόλησης
Αναρτήθηκε στις 07 Σεπτέμβριος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα