Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Kαταβολή Ειδικού Εποχικού Βοηθήματος ΟΑΕΔ έτους 2020

Κατόπιν ενημέρωσης από τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ (Διεύθυνση Ασφάλισης -Τμήμα 2), σας πληροφορούμε ότι την 15η /9/2020 ξεκινά ηλεκτρονικά η υποβολή των αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος στους εργαζόμενους των επαγγελματικών κατηγοριών, που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1836/89, όπως ισχύει. Η υποβολή των αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος λήγει την 30η /11/2020.

Ειδικότερα μέσω των ΚΕΠ, η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 21 /9/2020 και λήγει 30 /11/2020, μέσω της διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΜΗΣ - ΚΕΠ» με το πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ, με την ίδια διαδικασία των προηγούμενων ετών.

Αναρτήθηκε στις 01 Οκτώβριος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα