Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ για τη στέγαση του χορευτικού και θεατρικού τμήματος του Δήμου Ζίτσας στην Κοινότητα Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ζίτσας προτίθεται να προβεί σε μίσθωση ακινήτου με φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981. Ειδικότερα ενδιαφέρεται να μισθώσει ένα έτοιμο προς χρήση οίκημα στην Δ. Ε. Πασσαρώνος, του Δήμου Ζίτσας, στο Νομό Ιωαννίνων, και συγκεκριμένα στην Κοινότητα Ελεούσας, για την στέγαση του χορευτικού και θεατρικού τμήματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας, καθώς και των πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων, που τυχίον θα προκύψουν.
Το προς μίσθωση οίκημα πρέπει, να είναι ισόγειο διαμέρισμα (αίθουσα-κατάστημα), να έχει έκταση από 170 έως 200 τ.μ., να διαθέτει πλήρες σύστημα θέρμανσης – ψύξης, να έχει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον “Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων” (ΦΕΚ 407/Β/9-4-2010), να έχει δυνατότητα πρόσβασης και εξυπηρέτησης για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), να διαθέτει επαρκή φωτισμό, αερισμό, μέσα σκιάσεως και δυνατότητα ταχείας εκκένωσης σε περίπτωση κινδύνου, να διαθέτει όλες της παροχές με τα αντίστοιχα δίκτυα παροχής τα οποία να βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.

Αναρτήθηκε στις 10 Μάιος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα