Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτους 2021

3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτους 2021

Μετά την έκδοση της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτους 2021 από το ΥΠΑΑΤ, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση στήριξης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης ορίζεται η περίοδος από 12-11-2021 έως 14-12-2021 και ώρα 13:00.

Υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.

To ποσό ενίσχυσης για την Περιφέρεια Ηπείρου είναι 33.200.000€.

Tο ποσό στήριξης για κάθε δικαιούχο ανέρχεται στα 35.000€ και :

  • Προσαυξάνεται κατά 2.500€ εάν ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης έχει μόνιμη κατοικία σε ορεινή ή μειονεκτική περιοχή.
  • Προσαυξάνεται και άλλες 2.500 € εάν στην μελλοντική κατάσταση έχουν πτηνοτροφική παραγωγική κατεύθυνση (όχι όμως μικτή).

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων στήριξης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα. Λεπτομέρειες για την επιλεξιμότητα και τις προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα παρέχονται στην συνημμένη αναλυτική πρόσκληση του Μέτρου.

Αναρτήθηκε στις 07 Δεκέμβριος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα