Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δήλωση κατεχόμενων κυψελών 2022

Δήλωση κατεχόμενων κυψελών 2022

Σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθρου 7 της με αριθμ. 140/106513 Υ.Α. του Υπ.Α.Α.Τ.(ΦΕΚ 1560/τ.Β΄/17-04-2021) «Εθνικό Μελισσοκομικό Μητρώο», οι μελισσοκόμοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση κατεχόμενων κυψελών για το έτος 2022 στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων - Τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Πραγωγής.

Η περίοδος υποβολής των δηλώσεων είναι από την 1η Σεπτεμβρίου 2022(ημέρα Πέμπτη) έως και την 20η Οκτωβρίου 2022(ημέρα Πέμπτη).

Η αίτηση για την δήλωση κατοχής κυψελών είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου (www.php.gov.gr).

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων γίνεται με την χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας στα e-mail : p.mavrogiorgos@php.gov.gr και p.loli@php.gov.gr ή με την χρήση τηλεμοιότυπου(fax) στον αριθμό 2651078280. Σε περίπτωση που η υποβολή της αίτησης δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με τους ανωτέρω τρόπους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μεταβούν στο Γραφείο 112 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων(Πλατεία Πύρρου 1, Ιωάννινα).

Αναρτήθηκε στις 15 Σεπτέμβριος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα