Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Ενημέρωση για την λειτουργία αμβύκων μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων)

Ενημερώνουμε τους μικρούς αποσταγματοποιούς(διημέρων) ότι, σε εφαρμογή της υπ’ αρ. Πρωτ. Α.1102/27-07-2022 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, το Τελωνείο Ιωαννίνων εξέδωσε οδηγίες για την εφαρμογή του νέου νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Τελωνείου Ιωαννίνων, οι μικροί αποσταγματοποιοί(διήμεροι) είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν στο Τελωνείο έως την 27-07-2023(καταληκτική ημερομηνία), απλό σχεδιάγραμμα στο οποίο να αποτυπώνονται με λεπτομέρεια το ακριβές σχήμα, τα χαρακτηριστικά γεωμετρικά στοιχεία καθώς και τα μέρη που αποτελείται ο άμβυκας χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρων. Διευκρινίζεται ότι, δεν απαιτείται υπογραφή του εν λόγω σχεδιαγράμματος από κάποιον ειδικό τεχνικό μηχανολόγο και δεν γίνεται αποδεκτή η φωτογραφία του άμβυκα.

Τέλος υπενθυμίζουμε και εφιστούμε την ΠΡΟΣΟΧΗ σε όσους αμπελοκαλλιεργητές κατέχουν έκταση μικρότερη του ενός(1) στρέμματος και επιθυμούν να αποστάξουν τα προϊόντα τους κατά την αποστακτική περίοδο 2023-2024, ότι πρέπει να εγγραφούν στο αμπελουργικό μητρώο. Η υποβολή της δήλωσης-εγγραφής γίνεται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Π.Ε. Ιωαννίνων, Γραφείο 117 της Περιφέρειας Ηπείρου, μέχρι την 31-05-2023. Απαραίτητο δικαιολογητικό είναι ο τίτλος ιδιοκτησίας του τεμαχίου.

Ενδεικτικά παραθέτουμε συνημμένα σχέδια αμβύκων που μπορείτε να συμβουλευτείτε, για την δική σας περίπτωση, χωρίς αυτά να είναι δεσμευτικά.

Αναρτήθηκε στις 10 Μάιος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα