Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εγγραφές και επανεγγραφές στο βρεφικό & τους παιδικούς σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας

Εγγραφές και επανεγγραφές στο βρεφικό & τους παιδικούς σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας

Σας ανακοινώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό  Ελεούσας, τον Παιδικό Σταθμό Βουνοπλαγιάς , τον Παιδικό Σταθμό Ροδοτοπίου και τον Παιδικό Σταθμό Ζίτσας για το σχολικό έτος 2023-2024 θα υποβάλλονται από Δευτέρα 15 Μαΐου έως και Παρασκευή 2 Ιουνίου και ώρες  9:00 π.μ. - 13:00 μ.μ.

 

Δικαίωμα εγγραφής έχουν:

  1. 1.    Βρέφη που έχουν συμπληρώσει τους 18 μήνες στις 31-08-2023 δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01-03-2022 έως και 28-02-2021.
  2. 2.    Για νήπια  που έχουν συμπληρώσει τους 30 μήνες στις 31-08-2023 δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01-01-2020 έως και 28-02-2021.                                  

      Οι γονείς θα μπορούν να προμηθεύονται την αίτηση καθώς και τα απαραίτητα έντυπα, από τους προαναφερθέντες Σταθμούς  και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ζίτσαςwww.zitsa.gov.gr.

 

1.       ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ      2651061295

2.       ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ             2651062115

3.       ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ                  2651607527

4.       ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ                               2658023567

 

     Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με όλα τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά θα πραγματοποιείται στους προαναφερθέντες Σταθμούς, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 έως 13:00.

     Για να γίνει δεκτή η αίτηση εγγραφής /επανεγγραφής, οι γονείς ή οι κηδεμόνες θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά και  όσα τους  αφορούν από τα αναφερόμενα στον αριθμό 10:

 

1.         Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας

Για ομογενείς: Αντίγραφο Ταυτότητας Ομογενούς

Για αλλοδαπούς: και Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα .

2.         Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (Εάν δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.)

Όπου δεν είναι εφικτό, ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.

3.         Ατομική κάρτα υγείας παιδιού υπογεγραμμένη από τον Παιδίατρο.

•           Για παιδιά με σοβαρό πρόβλημα υγείας προσκομίζεται και βεβαίωση ιατρού ανάλογης ειδικότητας με σχετικές οδηγίες αντιμετώπισης.

•           Τα παιδιά  που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες εγγράφονται, εφόσον προσκομίσουν και βεβαίωση βεβαιώνεται με γνωμάτευση γιατρού κατάλληλης ειδικότητας Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ή αρμόδιας Δημόσιας Υπηρεσίας, ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού, με την προϋπόθεση ότι αυτός έχει την κατάλληλη υποδομή και δυνατότητα πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού.

4.         Φωτοτυπία της σελίδας των εμβολίων.

5.         Υπεύθυνη Δήλωση γονέα ή κηδεμόνα για το ποιος/ποιοι θα παραλαμβάνουν το παιδί.

6.         Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου 2023 (Εισοδήματα 2022)

Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση έτους 2023(εισοδήματα 2022) τότε δύναται να προσκομισθεί εκκαθαριστικό εφορίας έτους 2022 (εισοδήματα 2021) ώστε να μοριοδοτηθεί αντίστοιχα η αίτηση εγγραφής αλλά οφείλει ο/η αιτών/ούσα αμέσως μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης έτους 2023 ( εισοδήματα 2022) να την προσκομίσει .

7.         Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν εντός μηνός από την υποβολή αίτησης εγγραφής .

8.         Βεβαίωση ανεργίας ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

9.         Βεβαίωση τόπου κατοικίας : φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ρεύματος ή σταθερής τηλεφωνίας ή ύδρευσης ή μισθωτήριο κατοικίας από το taxisnet , στο όνομα των γονέων του παιδιού

10.       Δικαιολογητικά για ειδικές οικογενειακές καταστάσεις:

            •           Αναπηρία γονέων ή τέκνου με ποσοστό 67% και άνω:

Προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής επιτροπής.

            •           Πολύτεκνη οικογένεια ή οικογένεια με τρία παιδιά:

Προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

            •           Μονογονεϊκή οικογένεια:

Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, αν δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και υπεύθυνη δήλωση ότι ο γονέας ασκεί εν τοις πράγμασι και κατά αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα.

            •           Άγαμοι γονείς:

Προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

            •           Σε διάσταση:

Προσκομίζεται αίτηση διαζυγίου ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο διάστασης (π.χ. φορολογική δήλωση ή δικαστική απόφαση).

            •           Διαζευγμένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση:

Προσκομίζεται βεβαίωση επιμέλειας αρμόδιου δικαστηρίου και διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση.

            •           Σε αναδοχή:

Προσκομίζεται οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου.

            •           Γονέας φοιτητής:

Προσκομίζεται βεβαίωση από τη γραμματεία της σχολής.

•           Γονέας στρατιώτης:

 Προσκομίζεται βεβαίωση από το στρατό.

            •           Παιδί ορφανό:

Ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, αν δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

            •           Mητέρες που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών.

Προσκομίζεται βεβαίωση αρμόδιου φορέα.

 

   Η Ε.Ε.Τ.Α.Α.  θα εκδώσει πρόσκληση για τους γονείς που επιθυμούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα δωρεάν φιλοξενίας παιδιών σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς μέσω της δράσης «Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών».

Οι  γονείς θα ενημερωθούν για την πρόσκληση αυτή, όταν θα εκδοθεί,  από το site της Ε.Ε.Τ.Α.Α. καθώς και από το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας σε τηλέφωνο που θα αναγράφουν στην αίτηση εγγραφής.

 

Παροτρύνουμε τους γονείς να υποβάλλουν την αίτησή τους στις παιδαγωγικές  μας δομές, και επισημαίνουμε πως όσοι γονείς πληρούν τις προϋποθέσεις για τη φιλοξενία στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακό Σταθμούς μέσω προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. να υποβάλλουν επίσης αντίστοιχη εμπρόθεσμη αίτηση για τις δομές μας.

Οι γονείς που θα είναι δικαιούχοι του προγράμματος Ε.Σ.Π.Α. είναι απαραίτητο να καταθέσουν το αντίστοιχο voucher προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εγγραφή τους, ώστε να εξασφαλίσουν θέση στο Σταθμό.

Αναρτήθηκε στις 15 Μάιος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα