Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Υποχρέωση καθαρισμού οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς

Υποχρέωση καθαρισμού οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων  για αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς

Μετά την έκδοση της υπ’ αρίθμ. 20/2023 Πυροσβεστικής Διάταξης,  η οποία εγκρίθηκε με την 18851 οικ. Φ.700.20(Φ.Ε.Κ. 2549/Β΄/19-04-2023) Απόφαση Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,

 

ο Δήμος Ζίτσας ενημερώνει

 

όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός οικισμού ή σε ακτίνα 100 μέτρων από τα όρια οικισμού καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, σχετικά με την εκπλήρωση της υποχρέωσής τους για τον καθαρισμό των χώρων τους και την συντήρηση αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαίου 2023 έως και 31 Οκτωβρίου 2023, για την αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.   

 

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει :

  • Απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δένδρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
  • Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα πεσμένα ξερά κλαδιά.
  • Αφαίρεση των κλαδιών της βάσης της κόμης των δένδρων και αύξηση του ύψους έναρξης της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
  • Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης.
  • Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτών υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.  

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού και μετά την ολοκλήρωση του αρχικού καθαρισμού να συντηρούν το χώρο τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και να ενημερώνουν το Δήμο Ζίτσας με κάθε πρόσφορο μέσο για τις ενέργειές τους(δείτε υπόδειγμα Δήλωσης ιδιωτών που μπορείτε να υποβάλετε στο Δήμο Ζίτσας, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της συνημμένης Πυροσβεστικής Διάταξης που ακολουθεί).

 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ο Δήμος Ζίτσας, εφαρμόζοντας την ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη και νομοθεσία, θα προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό του χώρου με χρέωση της δαπάνης στον ή στους υπόχρεους καθώς και στην επιβολή προστίμου.

 

Αναλυτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από το παρακάτω συνημμένο αρχείο της 20/2023 εγκεκριμένης Πυροσβεστικής Διάταξης.

 

Αναρτήθηκε στις 16 Μάιος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα