Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Έγκριση κανονισμού χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων - παράτασης του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Ζίτσας

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου με την υπ’ αριθ. 34/2017 ομόφωνη
Απόφασή της, πρότεινε την έκδοση κανονισμού χρήσης μουσικής και μουσικών
οργάνων καθώς και της παράτασης του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής σε
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Ζίτσας

Αναρτήθηκε στις 23 Αύγουστος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα