Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Ζίτσας στις 19 Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής σας προσκαλεί σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 19 Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2018.
  2. 2.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού αποσφράγισης δικαιολογητικών-ανάδειξης προσωρινού αναδόχου  που αφορά  το έργο:Κατασκευή αποχετευτικού όμβριων υδάτων στην Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη Δ.Ζίτσας.
  3. 3.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού αποσφράγισης δικαιολογητικών-ανάδειξης προσωρινού αναδόχου  που αφορά  το έργο: Συνδέσεις και αποκαταστάσεις οδικού δικτύου της Τ.Κ. Γαρδικίου Δ.Ζίτσας
  4. 4.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού αποσφράγισης δικαιολογητικών-ανάδειξης προσωρινού αναδόχου  που αφορά  το έργο: Ασφαλτόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη Δ.Ζίτσας
  5. 5.    Εγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ Επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου  που αφορά τον Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Προμήθειας μηχανήματος(ελκυστήρα) και ειδικού μηχανήματος καταστροφέα- κλαδοκόπου για τις   ανάγκες του Δ.Ζίτσας.
  6. 6.    Εγκριση ή μη πρακτικού Ι Επιτροπής διαγωνισμού αποσφράγισης δικαιολογητικών-τεχνικής προσφοράς, που αφορά την Επίβλεψη και παρακολούθηση πόσιμου ύδατος-Ελεγχος χλωρίωσης και ανάλυσης αποβλήτων για το περιβάλλον-Χλωρίωση δεξαμενών και αντλιοστασίων ύδρευσης-Προμήθεια χλωρίου και λοιπά χημικά για ανάγκες του Δ.Ζίτσας
  7. 7.    Αποδοχή  ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου, σχετικά με τον χρόνο  παραγραφής των χρηματικών απαιτήσεων των ΟΤΑ.
  8. 8.    Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης, σχετικά με ενέργειες του Δήμου, κατόπιν κοινοποιήσεως της από 23/10/2017 αιτήσεως των διαχειριστών του κληροδοτήματος Ελλης Πασχίδη, με αριθμ. καταθ. δικ. 354/2017, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΣ ΠΑΣΧΙΔΗ)-Διάθεση πίστωσης
Αναρτήθηκε στις 15 Μάρτιος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα