Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 30-04-18 (έκτακτη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 30 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2018.
  2. 2.    Ανάθεση σε δικηγόρο για διερεύνηση φακέλου λατομείου στη θέση ΣΑΛΠΟΣ Τ.Κ. Αετόπετραςμετά την από 12-02-2018 αίτηση κ.Κων/νου Τσακτσίρα και παροχή γνωμοδότησης για μισθώσεις λατομείων γενικά-Διάθεση πίστωσης
  3. 3.    Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης σχετικά με αναφορά κ.Τσάκη Παναγιώτη του Κων/νου-Διάθεση πίστωσης
  4. 4.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: Αντικατάσταση επικάλυψης στέγης στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Νεοχωρίου Δ.Ζίτσας
  5. 5.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: Κατασκευή αποχετευτικού όμβριων υδάτων στην Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη Δ.Ζίτσας
  6. 6.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: Ασφαλτοστρώσεις οδών στην Τ.Κ. Ελεούσας.
  7. 7.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Γκριμπόβου 61,16τ.μ.
  8. 8.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου Προμήθειας ειδών υγιεινής –καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ζίτσας και των Νομικών Προσώπων

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων σε τακτική συνεδρίαση.

Αναρτήθηκε στις 30 Απρίλιος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα