Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 23-05-18 (έκτακτη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 23 Μαϊου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1.  1. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκτέλεσης του έργου: Διευθέτηση υδάτων στην ΤΚ Λύγγου και Διαμόρφωση Κ.Χ στην Τ.Κ Κληματιάς -Διάθεση πίστωσης ποσού 12.800,00€(Κ.Α.  64.7326.802 )
  2.  2. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή Γκαλντεριμιού στην ΤΚ Ζίτσας -Διάθεση πίστωσης ποσού 51.400,00€(Κ.Α. 30.7323.802)
  3.  3. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίου σε τμήμα της οδού Κων. Καραμανλή και τσιμεντόστρωση σε πάροδο της οδού Περικλή Της Δ.Κ Ελεούσας-Διάθεση πίστωσης ποσού 27.000,00€(Κ.Α. 30.7324.802)
  4.  4. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκτέλεσης του έργου: Τοίχος από αργολιθοδομή στην περιοχή Αλώνια - Τζιάλλα της Τ.Κ Χίνκας -Διάθεση πίστωσης ποσού 7.400,00€(Κ.Α. 30.7336.808)

 
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων σε τακτική συνεδρίαση.

Αναρτήθηκε στις 23 Μάιος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα