Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 04-06-18

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε  τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 4 Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2018.
  2. 2.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 25.797,23τ.μ. Δ.Ε. Πασσαρώνος Δ.Ζίτσας
  3. 3.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου , εμβαδού 74,50τ.μ. στην Τ.Κ. Ριζού Δ.Ε. Μολοσσών Δ.Ζίτσας
  4. 4.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού αποσφράγισης προσφορών , που αφορά την Ομάδα 4(αδρανή υλικά),Ομάδα 5 (σκυρόδεμα) και Ομάδα 7(θερμό ασφαλτόμιγμα) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών (οικοδομικά υλικά- τσιμεντοσωλήνες -πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα, αδρανή υλικά, σκυρόδεμα, ψυχρό ασφαλτόμιγμα, θερμό ασφαλτόμιγμα).
  5. 5.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά την Ομάδα 1(οικοδομικά υλικά),Ομάδα 2 (τσιμεντοσωλήνες),Ομάδα 3(πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα) και Ομάδα 6 (ψυχρό ασφαλτόμιγμα) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών (οικοδομικά υλικά- τσιμεντοσωλήνες -πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα, αδρανή υλικά, σκυρόδεμα, ψυχρό ασφαλτόμιγμα, θερμό ασφαλτόμιγμα).
  6. 6.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου για διερεύνηση φακέλου λατομείου στη θέση ΣΑΛΠΟΣ Τ.Κ. Αετόπετρας, μετά την από 12-02-2018 αίτηση κ.Κων/νου Τσακτσίρα και παροχή γνωμοδότησης για μισθώσεις λατομείων γενικά.
Αναρτήθηκε στις 31 Μάιος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα