Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 03-07-18

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε  τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 3η  Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2018.
  2. 2.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου  που αφορά το έργο: Κατασκευή γκαλντεριμιού στην Τ.Κ. Ζίτσας
  3. 3.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου  που αφορά το έργο: Αποκατάσταση ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Ζίτσας
  4. 4.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της κ.Ειρήνης Ιωσηφίδου του Κων/νου,λόγω ανεξόφλητων μισθωμάτων(Κληροδότημα Ιωάννη Ισκου)
  5. 5.    Εγκριση ή μη πρακτικών άγονων δημοπρασιών για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ριζού ΔΕ Μολοσσών Δ.Ζίτσας,εμβαδού 28,50τ.μ.
  6. 6.    Εγκριση ή μη πρακτικών άγονων δημοπρασιών για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Ανω Λαψίστας Δ.Ε. Πασσαρώνος Δ.Ζίτσας,εμβαδού 1.986,15τ.μ.
  7. 7.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινών αναδόχων, που αφορά την Ομάδα 4(αδρανή υλικά),Ομάδα 5 (σκυρόδεμα) και Ομάδα 7(θερμό ασφαλτόμιγμα) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών (οικοδομικά υλικά- τσιμεντοσωλήνες -πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα, αδρανή υλικά, σκυρόδεμα, ψυχρό ασφαλτόμιγμα, θερμό ασφαλτόμιγμα).
  8. 8.    «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-καθορισμός όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Τ.Κ. Κληματιάς» για το Δ.Ζίτσας-  Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών-Διάθεση πίστωσης».
Αναρτήθηκε στις 29 Ιούνιος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα